Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Müşterilerimizin beklentilerini iletişim dünyasının yenilikleri ile bir araya getirmek Filsan olarak birincil hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak için;

Planlı eğitim faaliyetleri ile çalışanlarımızın etkinliklerini artırmayı, yaratıcılıklarını teşvik etmeyi.

İlgili tüm tarafların; tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımızın katkıları ile, karşılıklı ve sürekli öğrenen bir organizasyona sahip olmayı,

Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirme ve hedeflerle yönetim modelini mümkün olan tüm faaliyetlerimize yaygınlaştırmayı,

Faaliyet alanımızdaki ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara uygun bir yönetim sistemi yürütmeyi,

Müşteri gereksinimlerini zamanında ve eksiksiz olarak karşılamayı, düzenli aralıklarla müşterilerimizin algı ve beklentilerini ölçmeyi ve kaynaklarımız çerçevesinde hizmet kalitesini iyileştirmeyi, müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik önlemler almayı görevlerimiz olarak benimsedik.

Bilgi güvenliği konusunda, güvenlik ihlal olaylarının en az indirilmesi için gerekli hassasiyetlerin gösterilmesi ve konuyla ilgili müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması,

Çağın gerektirdiği modern ve geçerli yöntem, teknoloji, bilgi ve yönetim sistemlerini kullanmak, bu amaçla gerekli araştırma ve yatırımı yaparak ihtiyaç duyulan entegrasyonu sağlamak.

 

Kalite Yönetim Sistemi

Şirketimizin ilgili tüm faaliyetleri ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Standardı doğrultusunda yazılı dokümanlarla ortaya konmuş, İnsan Kaynakları uygulamaları ile Kalite Sistemi uygulamaları birbirine entegre edilmiştir.

Standardın sürekli iyileştirme hedefi doğrultusunda, mevcut sistemlerin etkinliğinin ölçülmesi amacıyla periyodik iç denetimler öngörülerek planlanmış, tedarikçi performansları, müşteri memnuniyeti ve beklentileri izlenmekte ve geliştirilmektedir. Şirketimiz; Satış Pazarlama Faaliyetleri'nin ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi kapsamında sürdürmektedir.

Araçlara göre Ürün Gruplarımız